Přímý prodej lesa za nejvyšší cenu

Vlastníte nevyužitý les či dřevo nebo nevíte, jak s lesem správně hospodařit?

Trápí Vás kůrovec, ohrožuje sucho či máte v lese po zimě zlomy a vývraty?

Jako dobří hospodáři Vám nabídneme to nejlepší řešení za nejvyšší cenu.

Proč prodat les právě nám?

Ročně obchodujeme s 300 000 kubíky dřeva, někdy i více.

Vykupujeme lesy, dřevo, pozemky, účastníme se akcí Lesů ČR.

Působíme v celé České republice, na Slovensku a v Německu.

Dřevo vyvážíme do Číny, Rakouska, Polska, České republiky a na Slovensko.

Máme vlastní rozsáhlou dopravu, která čítá 27 kamiónů.

Disponujeme harvestorovou technologii, štěpkovačem, umíme zabezpečit lanovku či traktor.

Máme velmi široký záběr a díky tomu Vám umíme nabídnout to nejlepší zpeněžnění lesa.

Proč les vůbec prodávat?

Význam lesa

Pro vlastníka lesa je jeho význam především hospodářský, kdy jeho primární funkcí je obnovitelná produkce cenného dřeva, ať již pro vlastní spotřebu nebo k následnému prodeji.

Význam lesa obecně je mnohem hlubší a celospolečenský, hraje nezastupitelnou roli v krajině, ať již z důvodů environmentálních, ekologických, estetických, vodohospodářských a dalších.

Dva základní důvody pro prodej lesa

Z Lesního zákona jste povinni se o les starat tak, aby byly zachovány všechny funkce, které plní, ať již se jedná o jeho ochranu a odolnost, obnovu a výchovu lesních porostů, řešení kalamit. Být dobrým hospodářem v lese je tak odborně, finančně i časově náročná záležitost. Pokud v lese sami nehospodaříte, může být pro vás jednodušší i výhodnější les prodat.

Druhý důvod může být navýsost aktuální, a to když les postihne kalamita, ať již se jedná o sucho, kůrovce či vývraty a zlomy. Zde je nutno včas kalamitu zastavit nebo na rozjetou kalamitu rychle reagovat vytěžením a prodeji dřeva, které je ještě v kůře a které je zdravé. Za půl roku již by situace mohla být diametrálně jiná a je velký rozdíl v penězích, prodáte-li dřevo s kůrou za 3.000 Kč za kubík, nebo dřevo bez kůry jen za 2.000 Kč za kubík.

Cena lesa

Jsme přímý kupec s dlouholetou zkušeností v oboru, širokým záběrem činnosti a vlastní těžební technikou. Díky tomu jsme Vám schopni nabídnout nejvyšší tržní cenu bez dalších skrytých poplatků. Peníze vyplácíme ihned po podpisu smlouvy.

Určení ceny Vašeho lesa je komplexní záležitost, kterou zjistíme odbornou analýzou.

Představuje součet hodnoty lesního pozemku a hodnoty lesního porostu.

Závisí na aktuální situaci na trhu, poptávce po jednotlivých dřevinách, jejich stavu, skladbě a věku.

Roli hraje konkrétní lokalita a její velikost.

Při stanovení ceny se rovněž berou v úvahu lesní hospodářské osnovy či lesním hospodářský plán u větších vlastníků.

Důležitým faktorem, který se promítne v ceně, je zvolená technologie těžby z hlediska náročnosti terénu, zda se použije harvestor, traktor, kůň nebo lanovka. Cena těžby dřeva se tak může lišit v řádu stovek korun.

Prodej lesa s Vámi řešíme individuálně

Les s pozemkem

Koupíme celý Váš les i s lesním pozemkem za nejvyšší tržní cenu bez další poplatků.

Les bez pozemku

Koupíme, vytěžíme a zpracujeme pouze dřevo na stojato, následně je ohodnotíme.

Výkup dřeva

Obchodujeme s listnatým (buk, dub, jasan) i jehličnatým (smrk, modřín, jedle) dřevem.

Ocenění dřeva

Nabízíme ocenění Vašeho vytěženého dřeva dle sortimentu, množství, věku a kvality.

Lesní činnost

Díky naší technice umíme zabezpečit kompletní lesní činnost včetně rizikového kácení stromů.

Odvoz dřeva

Odvezeme dřevní hmotu, máme 27 kamiónů včetně kamiónů na štěpku i vlastní štěpkovač.

Odborné poradenství

Nabízíme veškeré poradenství v oblasti lesního hospodářství - odborné, právní i finanční.

Vyřízení dotací

Zařídíme pro Vás dotace a příspěvky od Ministerstva zemědělství, krajů a Evropské unie.

Právní předpisy

Detailně známe aktuální znění zákonů a vyhlášek, týkající se lesního hospodářství a obchodu se dřevem.

Měli byste vědět

Dřevo těžíme šetrně s minimální stopou, umíme zabezpečit vyčištění lesa po těžbě a připravit pozemek k opětnému zalesnění.

Rešíme i složitější právní a finanční záležitosti, zadlužený les nebo v exekuci, nejasné hranice lesa, les má více vlastníků.

Máme zájem o všechny pozemky, ať již jste majitel drobného lesního pozemku nebo vlastníte velký les.

Jak probíhá prodej Vašeho lesa?

Domluvíme prohlídku Oceníme Váš les Ihned Vám vyplatíme peníze

Na základě Vaší poptávky si s Vámi domluvíme schůzku. Budeme potřebovat list vlastnictví nebo aspoň číslo parcely, abychom zjistili, že je les ve Vašem vlastnictví. Mohou nás zajímat další dokumenty jako lesní hospodářské osnovy či znalecké posudky k lesu, pokud nějaké máte.

Po absolvování schůzky si prohlédneme Váš les a navrhneme Vám optimální technologii těžby.

Vypracujeme pro Vás naší cenovou nabídku. Po akceptaci konečné ceny oběma stranami vypracujeme kupní smlouvu a návrh vkladu do katastru nemovitostí. Nečeká Vás tedy žádné papírování, veškerou administrativu vyřídíme.

Ihned po podepsání smlouvy převedeme peníze na Váš účet.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Kontaktujte nás

Di Mihálik, s.r.o.,
odštěpný závod ČR
Křižovnická 86/6
110 00 Praha 1

IČO: 07381727
DIČ: CZ681305288

Kontaktní osoby:
Mgr. Jozef Krupík, tel: +421 948 038 101
Peter Mihálik, tel: +421 903 231 753

Napište nám